วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง


สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง

    
นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644)เป็นต้นมา จีนเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายสังคม ศักดินา สถาปัตยกรรมในสมัยนี้ส่วนใหญ่สืบทอดลักษณะการก่อสร้างสมัยราชวงศ์ซ่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด แต่มีขนาดใหญ่โตและสง่างาม
กรุงปักกิ่งและเมืองนานกิง 2 เมืองหลวงสมัยโบราณของจีนต่างก็ก่อรูปขึ้นตั้งแต่ สมัยราชวงศ์หมิง กรุงปักกิ่งเมืองหลวงสมัยราชวงศ์หมิงและสมัยราชวงศ์ชิงแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ตัวเมืองชั้นใน ตัวเมืองชั้นนอกและวังต้องห้าม
สมัยราชวงศ์หมิงได้มีการบูรณะซ่อมแซมอย่างขนานใหญ่ต่อกำแพงเมืองจีน ตัว กำแพงเมืองจีนและป้อมบนกำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วยอิฐ มีระดับสูงมาก กำแพงเมืองจีนมีความยาวรวม 5660 กิโลเมตร  ด่านซานไห่กวนและ ด่านเจียอี้กวน บนกำแพงเมืองจีนเป็นผลงานที่มีลักษณะพิเศษทางศิลปะการก่อสร้างของจีน กำแพง เมืองจีนช่วงป๋าต้าหลิ่งและช่วงซือหม่าไถในชานเมืองปักกิ่งมีคุณค่าทางศิลปะอย่างสูง
ในภาพคือ กำแพงเมืองจีนสมัยราชวงศ์หมิง
สถาปัตยกรรมทางการในสมัยนี้สร้างขึ้นด้วยอิฐ ก้อนหินและไม้แข็ง คลุมกระเบื้อง เคลือบ มีภาพและเครื่องประดับประดาต่าง ๆ ส่วนชาวบ้่านนั้นส่วนมากใช้อิฐสร้างบ้าน
สุสานสมัยราชวงศ์หมิงในเมืองนานกิงและกรุงปักกิ่งต่างก็เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่มีระดับสูง
การก่อสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงให้ความสำคัญต่อฮวงซุ้ยอย่างมาก นอกจากนี้ เครื่องเรือนสมัยราชวงศ์หมิงก็มีชื่อดังในโลกด้วย

ที่มา http://thai.cri.cn/chinaabc/chapter7/chapter70305.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น