วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)

เมื่อเอ่ยถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คนส่วนใหญ่มักนึกถึงเมืองดูไบก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว เมืองที่มั่งคั่งและร่ำรวยน้ำมันของแท้ แถมยังเป็นเมืองหลวง ก็คือ เมืองอาบูดาบี นี่เอง

ครั้งหนึ่งอาบูดาบีเคยเป็นหมู่บ้านของเกษตรกรและชาวประมง ซึ่งนอกจากจะปลูกพืชผัก เลี้ยงอูฐ และออกหาปลาแล้ว ยังมีอาชีพเก็บหอยมุก ทำให้อาบูดาบีกลายเป็นผู้ส่งออกไข่มุกรายใหญ่ ก่อนที่จะเริ่มมีการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมัน หลังขุดพบบ่อน้ำมันครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)
ที่ผ่านมา อาบูดาบี เรียกตัวเองว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมประจำภูมิภาค" ทั้งนี้เนื่องจากมีการผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆ จากหลายชนชาติ อาทิ อิหร่าน อินเดีย ปากีสถาน ฯลฯ รวมทั้งวัฒนธรรมของชาติตะวันตก ทำให้มีโบสถ์คริสเตียน วัดฮินดู และศาสนสถานคุรุดวาราของศาสนาซิกข์ (วัดซิกข์) ตั้งอยู่เคียงข้างมัสยิดในเมืองอาบูดาบี
เนื่องจากมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ในเมืองอาบูดาบีจึงมีความหลากหลายเช่นกัน และที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เช่น ตึกระฟ้า และมัสยิด Sheikh Zayed ที่ยิ่งใหญ่อลังการ (ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก) รวมทั้งโรงแรมเอมิเรตส์ พาเลซ ซึ่งเป็นของรัฐบาล แต่บริหารงานโดยเชนโรงแรมจากประเทศเยอรมนี
นอกจากนี้ อาบูดาบียังเป็นเมืองที่มักจัดเทศกาลหรือนิทรรศการนานาชาติต่างๆ อาทิ งานแสดงผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรีคลาสสิก เพลงแจ๊ส ฯลฯ เป็นประจำทุกปีอีกด้วย
ที่มาhttp://dubai2go.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น