วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หอเอนปิซ่า

หอเอนเมืองปิซา
(ยุคกลาง)

หอเอนเมืองปิซา (Pisa) ประเทศอิตาลี เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวชมความงามปีละมากๆ สร้างด้วยหินอ่อน มีความสูงประมาณ 181 ฟุต จำนวน 8 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้าง 176 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์
(ค.ศ.1174- 1350) แต่ละชั้นมีเสาหินที่สลักลวดลายวิจิตรสวยงาม รองรับเอาไว้โดยรอบ
                      ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมื่อเริ่มสร้างได้ 4-5 ชั้น หอนี้ก็เริ่มเอียงลง แต่ไม่ถึงกับพังทลาย เพราะแนวจุดศูนย์ถ่วงไม่ออกนอกฐาน จนเมื่อสร้างเสร็จก็มีความเอียงออกจากแนวดิ่งของฐาน 14 ฟุต กาลิเลโอ เคยใช้หอนี้เป็นที่ทดลองเกี่ยวกับ เรื่องของน้ำหนักวัตถุ และกฎของแรงดึงดูดของโลก

                               ปัจจุบัน ทางการอิตาลีได้ค้นพบว่า หอเอนเมืองปิซา ได้เอนเอียงมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย จึงพยายามจะบูรณะ และหาทางป้องกันไม่ให้หอเอนมากไปกว่านี้ เพราะมิฉะนั้นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกนี้ อาจจะทลายลงมาได้.
ที่มา http://www.baanjomyut.com/library/wonderful/pisa.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น